کد خبر: 5181تاریخ انتشار : ۱۳:۱۸:۲۹ - پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

صادرات غیر نفتی کشور ۵ درصد رشد داشته است

صادرات غیر نفتی کشور ۵ درصد رشد داشته است

صادرات غیر نفتی کشور ۵ درصد رشد داشته است


صادرات غیر نفتی کشور ۵ درصد رشد داشته است