کد خبر: 1355تاریخ انتشار : ۱۴:۰۱:۳۸ - جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

شیراز و اوز نمایندگان فارس در شورای دوستدار کتاب کشور

شیراز و اوز نمایندگان فارس در شورای دوستدار کتاب کشور

شیراز و اوز به عضویت شورای هماهنگی شهر‌های دوستدار کتاب در آمدند.


شیراز و اوز به عضویت شورای هماهنگی شهر‌های دوستدار کتاب در آمدند.