کد خبر: 11836تاریخ انتشار : ۱۱:۲۲:۱۴ - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

شیرازی ها پرچمدار کاروان ایران در پارا آسیایی جاکارتا

شیرازی ها پرچمدار کاروان ایران در پارا آسیایی جاکارتا

شیرازی ها پرچمدار کاروان ایران در پارا آسیایی جاکارتا


شیرازی ها پرچمدار کاروان ایران در پارا آسیایی جاکارتا