کد خبر: 1661تاریخ انتشار : ۱۸:۳۹:۵۰ - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

شکوه حضور ۹۶ / حماسه مردم اردکان، آباده طشک، قادرآباد و بیضا

شکوه حضور ۹۶ / حماسه مردم اردکان، آباده طشک، قادرآباد و بیضا

شکوه حضور ۹۶ / حماسه مردم اردکان، آباده طشک، قادرآباد و بیضا


شکوه حضور ۹۶ / حماسه مردم اردکان، آباده طشک، قادرآباد و بیضا