کد خبر: 1617تاریخ انتشار : ۱۰:۵۲:۱۲ - یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

شکوه حضور ۹۶/ حضور پرشور مردم خنج در راهپیمایی ۲۲ بهمن

شکوه حضور ۹۶/ حضور پرشور مردم خنج در راهپیمایی ۲۲ بهمن

شکوه حضور ۹۶/ حضور پرشور مردم خنج در راهپیمایی ۲۲ بهمن


شکوه حضور ۹۶/ حضور پرشور مردم خنج در راهپیمایی ۲۲ بهمن