کد خبر: 11409تاریخ انتشار : ۱۷:۰۸:۱۷ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

شوره زاری با بوته‌های سبز و گل‌های زرد

شوره زاری با بوته‌های سبز و گل‌های زرد

همت که بلند باشد شوره زار هم سبزه زار می‌شود.


همت که بلند باشد شوره زار هم سبزه زار می‌شود.