کد خبر: 12305تاریخ انتشار : ۱۳:۲۱:۴۴ - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

شهروندان شیرازی نگران تامین بنزین نباشند

شهروندان شیرازی نگران تامین بنزین نباشند

شهروندان شیرازی نگران تامین بنزین نباشند


شهروندان شیرازی نگران تامین بنزین نباشند