کد خبر: 2638تاریخ انتشار : ۱۵:۳۷:۵۶ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

شناسایی ژن دخیل در بیماری قوز قرنیه در شیراز

شناسایی ژن دخیل در بیماری قوز قرنیه در شیراز

به همت محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ژن جدید دخیل در بیماری قوز قرنیه شناسایی شد.


به همت محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ژن جدید دخیل در بیماری قوز قرنیه شناسایی شد.