کد خبر: 14380تاریخ انتشار : ۱۵:۵۰:۴۱ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

شماره ثبت سرو ۷۰۰ ساله کازرون ابلاغ شد

شماره ثبت سرو ۷۰۰ ساله کازرون ابلاغ شد

شماره ثبت سرو ۷۰۰ ساله کلانی شهرستان کازرون در فهرست میراث طبیعی کشور ابلاغ شد.

شماره ثبت سرو ۷۰۰ ساله کلانی شهرستان کازرون در فهرست میراث طبیعی کشور ابلاغ شد.