کد خبر: 14337تاریخ انتشار : ۱۰:۳۲:۰۷ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

شلیک نکنید! اینجا منطقه جنگی نیست

شلیک نکنید!
اینجا منطقه جنگی نیست

آمار‌ها از وجود انواع پرندگان و جانوران در استان فارس خبر می‌دهد. اما شکارچیان متخلف به این گونه‌ها به عنوان سرمایه شخصی می‌نگرند و بی توجه از کنار تابلو‌های شکار ممنوع عبور می‌کنند.


آمار‌ها از وجود انواع پرندگان و جانوران در استان فارس خبر می‌دهد. اما شکارچیان متخلف به این گونه‌ها به عنوان سرمایه شخصی می‌نگرند و بی توجه از کنار تابلو‌های شکار ممنوع عبور می‌کنند.