کد خبر: 14935تاریخ انتشار : ۱۴:۳۱:۱۳ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

شعله ور شدن آتش باز هم در جهرم

شعله ور شدن آتش باز هم در جهرم

برای چهارمین بار مراتع جهرم دچار آتش شد.

برای چهارمین بار مراتع جهرم دچار آتش شد.