کد خبر: 5803تاریخ انتشار : ۱۰:۵۶:۵۱ - جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷

شعبه تعزیرات در فرودگاه شهید دستغیب شیراز افتتاح شد

شعبه تعزیرات در فرودگاه شهید دستغیب شیراز افتتاح شد

شعبه تعزیرات در فرودگاه شهید دستغیب شیراز افتتاح شد


شعبه تعزیرات در فرودگاه شهید دستغیب شیراز افتتاح شد