کد خبر: 5537تاریخ انتشار : ۱۳:۱۸:۳۹ - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

شتاب در توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در ارسنجان

شتاب در توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در ارسنجان

توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدارصنعتی مهمترین راهبرد توسعه شهرستان ارسنجان است.


توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدارصنعتی مهمترین راهبرد توسعه شهرستان ارسنجان است.