کد خبر: 13426تاریخ انتشار : ۱۶:۱۲:۱۳ - یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

شبی که از هزار ماه برتر است

شبی که از هزار ماه برتر است

شب قدر بهترین زمان در بهترین ماه خداوند است تا بت‌های نفس را شکسته و بر درگاه معشوق نامتناهی سجده کرد.


شب قدر بهترین زمان در بهترین ماه خداوند است تا بت‌های نفس را شکسته و بر درگاه معشوق نامتناهی سجده کرد.