کد خبر: 11554تاریخ انتشار : ۹:۳۸:۴۴ - جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

شایعه تقسیم کازرون بهانه‌ای برای برپایی تجمع‌های غیر قانونی

شایعه تقسیم کازرون بهانه‌ای برای برپایی تجمع‌های غیر قانونی

عده‌ای فرصت طلب، شایعه تقسیم کازرون و شکل گیری شهرستان جدید را بهانه و دستاویزی برای تحریک برخی افراد به برپایی تجمع‌های غیر قانونی کردند.


عده‌ای فرصت طلب، شایعه تقسیم کازرون و شکل گیری شهرستان جدید را بهانه و دستاویزی برای تحریک برخی افراد به برپایی تجمع‌های غیر قانونی کردند.