کد خبر: 11498تاریخ انتشار : ۱۴:۰۳:۵۸ - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

شاهنامه خوانی دانش آموزان جهرمی

شاهنامه خوانی دانش آموزان جهرمی

دانش آمزان جهرمی با برپایی مراسم شاهنامه خوانی روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را گرامی داشتند


دانش آمزان جهرمی با برپایی مراسم شاهنامه خوانی روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را گرامی داشتند