کد خبر: 12114تاریخ انتشار : ۱۶:۳۹:۲۹ - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

سیگار‌هایی که صاحبش را نقره داغ کرد

سیگار‌هایی که صاحبش را نقره داغ کرد

قاچاقچی سیگار به پرداخت بیش از ۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.


قاچاقچی سیگار به پرداخت بیش از ۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.