کد خبر: 5935تاریخ انتشار : ۶:۴۵:۰۱ - شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

سپیدان با سپیدی هایش میزبان میهمامان نوروزی

سپیدان با سپیدی هایش میزبان میهمامان نوروزی

شهرستان سپیدان با اماکن تاریخی و گردشگری خود، میزبان مهمانان نوروزی است.


شهرستان سپیدان با اماکن تاریخی و گردشگری خود، میزبان مهمانان نوروزی است.