کد خبر: 14948تاریخ انتشار : ۱۶:۲۵:۵۰ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

سوختن حدود ۱۷ هکتار از مراتع جهرم در آتش

سوختن حدود ۱۷ هکتار از مراتع جهرم در آتش

سوختن حدود ۱۷ هکتار از مراتع جهرم در آتش


سوختن حدود ۱۷ هکتار از مراتع جهرم در آتش