کد خبر: 4588تاریخ انتشار : ۸:۴۵:۱۷ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

سلامت زنان، مختص به دوران بارداری نیست!

سلامت زنان، مختص به دوران بارداری نیست!

مراقبت پیش از بارداری را باید از اساسی‌ترین ارکان حفظ و تضمین سلامت مادران در دوران بارداری دانست.


مراقبت پیش از بارداری را باید از اساسی‌ترین ارکان حفظ و تضمین سلامت مادران در دوران بارداری دانست.