کد خبر: 3109تاریخ انتشار : ۱۰:۴۷:۴۲ - چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

سرپرست جدید جهاد دانشگاهی فارس معرفی شد

سرپرست جدید جهاد دانشگاهی فارس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه روسای جدید و قدیم جهاد دانشگاهی فارس مظاهر بابایی سرپرست جهاد دانشگاهی فارس شد. رئیس قدیم جهاد دانشگاهی فارس نیز گفت: هیچگاه ریاست نکردم بلکه وظیفه هماهنگی را داشتم و در اصل به دنبال انجام رسالت های جهاد دانشگاهی بودم. مسعود رستگار افزود: آنچه […]

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه روسای جدید و قدیم جهاد دانشگاهی فارس مظاهر بابایی سرپرست جهاد دانشگاهی فارس شد.

رئیس قدیم جهاد دانشگاهی فارس نیز گفت: هیچگاه ریاست نکردم بلکه وظیفه هماهنگی را داشتم و در اصل به دنبال انجام رسالت های جهاد دانشگاهی بودم.

مسعود رستگار افزود: آنچه به عنوان یک اولویت انجام دادم ارتباط مناسب میان دانشگاه ها بود که این مهم به خوبی و همراهی دانشگاه ها انجام شد.