کد خبر: 14697تاریخ انتشار : ۱۳:۱۸:۰۱ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

سرقت از سالخوردگان مقابل دستگاه عابر بانک در شیراز

سرقت از سالخوردگان مقابل دستگاه عابر بانک در شیراز

سرقت از سالخوردگان مقابل دستگاه عابر بانک در شیراز


سرقت از سالخوردگان مقابل دستگاه عابر بانک در شیراز