کد خبر: 14443تاریخ انتشار : ۱۱:۳۰:۴۰ - پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

سردیس و تندیس مشاهیر در شیراز ساخته می شود

سردیس و تندیس مشاهیر در شیراز ساخته می شود

سردیس و تندیس مشاهیر در شیراز ساخته می شود


سردیس و تندیس مشاهیر در شیراز ساخته می شود