کد خبر: 13855تاریخ انتشار : ۱۰:۴۱:۳۳ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

سبد مهربانی در دست نیازمندان کازرون

سبد مهربانی در دست نیازمندان کازرون

۱۰۵ سبدکالا بین نیازمندان کازرون توزیع شد.

۱۰۵ سبدکالا بین نیازمندان کازرون توزیع شد.