کد خبر: 4695تاریخ انتشار : ۱۲:۳۲:۰۸ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

«سایبان» کارگردان شیرازی بر پرده سینمای کابل

«سایبان» کارگردان شیرازی بر پرده سینمای کابل

«سایبان» کارگردان شیرازی بر پرده سینمای کابل


«سایبان» کارگردان شیرازی بر پرده سینمای کابل