کد خبر: 11332تاریخ انتشار : ۹:۵۵:۱۹ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

ساماندهی و مرمت اشیای منقول تخت جمشید/ حفاظت بیشتر از آبراهه ها

ساماندهی و مرمت اشیای منقول تخت جمشید/ حفاظت بیشتر از آبراهه ها

ساماندهی و مرمت اشیای منقول تخت جمشید/ حفاظت بیشتر از آبراهه ها


ساماندهی و مرمت اشیای منقول تخت جمشید/ حفاظت بیشتر از آبراهه ها