کد خبر: 13138تاریخ انتشار : ۱۹:۰۱:۰۷ - پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

سال گذشته بیش از ۱۰ هزار زندانی غیر عمد در کشور آزاد شدند

سال گذشته بیش از ۱۰ هزار زندانی غیر عمد در کشور آزاد شدند

سال گذشته بیش از ۱۰ هزار زندانی غیر عمد در کشور آزاد شدند


سال گذشته بیش از ۱۰ هزار زندانی غیر عمد در کشور آزاد شدند