کد خبر: 13020تاریخ انتشار : ۱۹:۲۰:۴۶ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

سال آینده بودجه برپایی نمایشگاه قرآن و عترت دو برابر می شود

سال آینده بودجه برپایی نمایشگاه قرآن و عترت دو برابر می شود

سال آینده بودجه برپایی نمایشگاه قرآن و عترت دو برابر می شود


سال آینده بودجه برپایی نمایشگاه قرآن و عترت دو برابر می شود