کد خبر: 12858تاریخ انتشار : ۱۱:۲۶:۰۶ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

سالانه ۱ میلیون و۳۹۰ هزار تصویربرداری پزشکی در فارس انجام می شود

سالانه ۱ میلیون و۳۹۰ هزار تصویربرداری پزشکی در فارس انجام می شود

سالانه ۱ میلیون و۳۹۰ هزار تصویربرداری پزشکی در فارس انجام می شود


سالانه ۱ میلیون و۳۹۰ هزار تصویربرداری پزشکی در فارس انجام می شود