کد خبر: 12265تاریخ انتشار : ۷:۴۱:۵۶ - پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

ساخت و سازهای نوین و معماری سنتی تنها راه حفظ بافت قدیم است

ساخت و سازهای نوین و معماری سنتی تنها راه حفظ بافت قدیم است

ساخت و سازهای نوین و معماری سنتی تنها راه حفظ بافت قدیم است


ساخت و سازهای نوین و معماری سنتی تنها راه حفظ بافت قدیم است