کد خبر: 13408تاریخ انتشار : ۱۳:۵۴:۳۸ - یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

ساخت راه با مشارکت مردم زرین دشت

ساخت راه با مشارکت مردم زرین دشت

شهروندان زرین دشتی در ساخت ۵ کیلومتر راه با شهرداری و راه و شهر سازی شهر پیر مشارکت کردند.


شهروندان زرین دشتی در ساخت ۵ کیلومتر راه با شهرداری و راه و شهر سازی شهر پیر مشارکت کردند.