به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، اله کرم عزیزی رئیس زندان کازرون در آیین افتتاحیه جشنواره ورزشی کارکنان زن زندان های فارس ضمن تبریک یوم الله دهه فجر گفت: کارکنان هر سازمانی سرمایه اصلی آن سازمان محسوب می شوند و باید به سلامت جسم، روح و روان آنان توجه اساسی کرد.
وی با اشاره به اهمیت ورزش در سلامت کارکنان افزود: پیش از آنکه سازمان به فکر سلامتی کارکنان باشد نیروی انسانی خودش باید به سلامت جسم و روح خود اهمیت دهد تا پس از پایان دوران خدمت دچار فرسودگی شغلی نشود.
رئیس زندان کازرون افزود: کارمندان کم تحرک و کم نشاط نمی توانند به خوبی فعالیت های مورد نظر را انجام دهند بدین وسیله بهره وری آنان در محیط کار نیز کاهش می یابد.
حامد کریمی رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندان های فارس با اشاره به سخنان رهبرکبیر انقلاب در خصوص ورزش اظهار داشت: همانگونه که امام می فرمایند«عقل سالم در بدن سالم است. ورزش همان طور که بدن را تربیت میکند و سالم میکند، عقل را هم سالم میکند و اگر عقل سالم شد، تهذیب نفس هم دنبال او باید باشد» که این سخنان نشان دهنده اهمیت ورزش برای همه اقشار جامعه است.
وی اضافه کرد: ورزش و فعالیت بدنی و جسمانی است که عمدهترین ثمره آن دستیابی به سلامت جسمی و روانی در فرد می باشد.
رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندان های فارس تأکید کرد: زنان باید در زندگی هدف داشته و برنامه تعیین کنند، زندگی را سازماندهی و به افراد خانواده انگیزه داده و مسوؤلیت رهبری و نظارت بر امور را برعهده بگیرند که یکی از راهکارها برای سلامت جسم و روح آنان توجه به ورزش است.
کریمی ادامه داد: علاوه بر فعالیت های فرهنگی و قرآنی، حوزه ورزش در زندان ها برای زندانیان، کارکنان و سربازان وظیفه فعال است و امیدواریم این فعالیت ها از نظر کمی و کیفی توسعه یابد.
حامد محمدی رئیس اداره ورزش و جوانان کازرون گفت: ورزش کارکنان و بانوان برای ما اهمیت دارد و توجه به ورزش در اداره زندان ها که فرسودگی دارد مهم است.
وی تأکید کرد: فقر ورزشی در بین بانوان بیداد می کند و قطعاً بانوان کارمند نیز از این امر مستثنی نیستند.
رئیس اداره ورزش و جوانان کازرون اظهار داشت: به علت عدم تحرک و ورزش، متأسفانه سکته قلبی گروه سنی جوانان به ویژه گروه سنی ۲۵ سال را در برگرفته است.
محمدی با اشاره به اینکه بانوان در منزل راهنما و راهگشا هستند افزود: مسؤولان لازم است زمانی را برای ورزش بانوان کارمند درنظر بگیرند تا این قشر بتوانند با انگیزه و انرژی مضاعفی فعالیت های مربوطه در زمینه کاری خود را انجام دهند.
وی افزود: بدین وسیله راندمان کاری و بازدهی شغلی این قشر تأثیرگذار افزایش می باید و همچنین با توجه به سیستم بدنی آنان به فرسودگی کمتری منجر می شود.
شایان ذکر است کارکنان زن زندان های فارس در رشته های ورزشی دارت، آمادگی جسمانی در دو گروه سنی و طناب کشی با یکدیگر به رقابت پرداختند و نفرات اول به شرح ذیل معرفی گردید.