کد خبر: 12721تاریخ انتشار : ۸:۴۸:۵۱ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

زمین لرزه بابامنیر بدون خسارت

زمین لرزه بابامنیر بدون خسارت

زمین لرزه بامداد امروز در بابامنیر ممسنی خسارت نداشت.


زمین لرزه بامداد امروز در بابامنیر ممسنی خسارت نداشت.