کد خبر: 5945تاریخ انتشار : ۸:۴۹:۴۱ - شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

زمین لرزه افزر فارس بدون خسارت

زمین لرزه افزر فارس بدون خسارت

زمین لرزه افزر قیروکارزین خسارتی نداشت.


زمین لرزه افزر قیروکارزین خسارتی نداشت.