کد خبر: 5477تاریخ انتشار : ۱۹:۱۹:۴۶ - یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

زمین‌لرزه حوالی فراشبند را لرزاند

زمین‌لرزه حوالی فراشبند را لرزاند

زمین‌لرزه حوالی فراشبند را لرزاند


زمین‌لرزه حوالی فراشبند را لرزاند