کد خبر: 5722تاریخ انتشار : ۲۳:۰۹:۰۱ - پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

زلزله ۳.۶ ریشتر حوالی افزر در استان فارس را لرزاند

زلزله ۳.۶ ریشتر حوالی افزر در استان فارس را لرزاند

زلزله ۳.۶ ریشتر حوالی افزر در استان فارس را لرزاند


زلزله ۳.۶ ریشتر حوالی افزر در استان فارس را لرزاند