به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از فارس، رییس اداره فرهنگیفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، در آیین رونمایی از این طرح ها بیان داشت: با توجه به اینکه ده درصد از جمعیت فارس از افراد روشندل و نابینا هستند و همچنین با نیازسنجی های صورت گرفتهاز سال ۹۶ طراحی این کار آغاز شد و در مرحله نخست، طرح راهنمای گردشگری نابینایان برای چهار مکان فرهنگی و تاریخی حافظیه، سعدیه، ارگ کریمخان زند و مجموعه جهانی تخت جمشید در نظر گرفته شده و طی توافق های انجام شدهبین اداره کل میراث فرهنگی و شرکت مجری قرار است این طرح در ماه های آتی در تمام مکان های تاریخی و گردشگری استان فارس اجرا شود.
همت محمدی بیان کرد: در ابتدا برای این دستگاه معرفی حافظیه و خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی تعریف شده است اما قابلیت افزایش خدمات جهت ارایه به کم بینایان و نابینایان نیز در این محصول وجود دارد.
محمدی افزود: این دستگاه برای کسانیکه با خط بریل آشنایی دارد طراحی شده است و مکان،نحوه ورود، موقعیت،مختصات و اطلاعاتی راکه نیاز دارد در آن تعبیه شده است.
وی ادامه داد: از طریق این دستگاه برای گردشگر علاوه بر خط بریل این امکان را هم فراهم آورده است کهاز طریق شنیداری، اطلاعات لازم را به دست آورد و بدون اینکه بخواهد از مجموعه بازدید داشته باشد ان مجموعه را تجسم کند.
محمدی اضافه کرد: یکی از مشکلات نابیانان این است که همراهان نمی توانند به طور دقیق اطلاعات آن مکان را ارائه کنندو نیازکم بینایان و نابینایان باعث شد در صدد ساخت این دستگاه که به دو زبان فارسی و انگلیسی است براییم.
رونمایی از طرح یادنشان در حافظیه
رییس اداره فرهنگیفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس همچنین از طرح سامانه یادنشان در حافظیه رونمایی کرد.
TATI1074
محمدی در خصوص این طرح نیز گفت: مجموعه فرهنگی حافظیه به دلیل واقع شدن در مجموع قبرستان و باغ مسلم یکی از اماکن قابل احترام برای ساکنان شیراز در طول تاریخ بوده است.
وی ادامه داد: بخشهای مختلف حافظیهشامل اتاقهای مجاور صحن مرکزی و غربی و شرقی مجموعه دربردارنده شخصیتهای سیاسی فرهنگی و مذهبی و نظامی است که به دلیل اهمیت مکان، حضور این قبور در مجموعه حافظیه به عنوان یک جاذبه گردشگری و تاریخی مورد توجه این اداره کل بود.
محمدی گفت: بنا به برنامهریزی صورت گرفته قرار بر این شد که بتوان اطلاعات این افراد و شخصیتهای خفته در زیر این قبور را در اختیار مراجعین وبازدیدکنندگان قرار داد و از این رو طرح یاد نشانبا کمک یکی از شرکتهای زیرمجموعه پارک علم و فناوری،طراحی و اجرا گردیده است.
وی افزود: این طرح شامل طراحی و نصب بارکد بر روی سنگ قبر های موجود در حافظیه است به نحوی که با اسکنر بارکد توسط گوشی موبایل بخش عمده ای از اطلاعات مربوط به سالهای قبل شامل زندگینامه از تالیفات آثار علمی و غیره بر روی گوشی قرار می گیردو به این صورت اطلاعات کاملی در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت
محمدی تاکید کرد: قرار است این طرح به صورت عمومی تر نه تنها در مورد سنگ قبرها بلکهدر مورد اماکن تاریخی و جزئیات و تزئینات بنای تاریخی نیز مورد استفاده قرار گیرد.