کد خبر: 13694تاریخ انتشار : ۲۱:۲۷:۱۵ - پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

روز قدس روز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین

روز قدس روز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین

روز قدس روز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین


روز قدس روز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین