کد خبر: 2532تاریخ انتشار : ۱۸:۰۶:۰۰ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

روز‌های شیرین کارگران کارخانه قند فسا

روز‌های شیرین کارگران کارخانه قند فسا

با راه اندازی خط جدید تبدیل چغندر به شکر در کارخانه قند فسا، روزگار کارگران بیکار این کارخانه به سفیدی و شیرینی محصولاتشان شد.


با راه اندازی خط جدید تبدیل چغندر به شکر در کارخانه قند فسا، روزگار کارگران بیکار این کارخانه به سفیدی و شیرینی محصولاتشان شد.