کد خبر: 12635تاریخ انتشار : ۱۱:۱۷:۰۳ - یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

روزه کله گنجشکی، ابتدای راه بندگی

روزه کله گنجشکی، ابتدای راه بندگی

کودکان لارستانی، با گرفتن روزه کله گنجشکی، بندگی را تمرین می کنند.


کودکان لارستانی، با گرفتن روزه کله گنجشکی، بندگی را تمرین می کنند.