کد خبر: 11971تاریخ انتشار : ۱۲:۰۴:۲۲ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

روزه هایی که با طعم جهاد افطار می شود

روزه هایی که با طعم جهاد افطار می شود

به همت بسیج سازندگی اردوی جهادی در روستای محروم تُشک از بخش مرکزی جهرم برگزار شد.

به همت بسیج سازندگی اردوی جهادی در روستای محروم تُشک از بخش مرکزی جهرم برگزار شد.