کد خبر: 13106تاریخ انتشار : ۱۴:۲۸:۳۲ - پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

روزه داری و بهبود برخی بیماری‌ها

روزه داری و بهبود برخی بیماری‌ها

روزه گرفتن سب بهبود بیماری‌هایی مثل چاقی، بیماری‌های گوارشی و کبد چرب می‌شود.


روزه گرفتن سب بهبود بیماری‌هایی مثل چاقی، بیماری‌های گوارشی و کبد چرب می‌شود.