کد خبر: 14735تاریخ انتشار : ۱۸:۱۳:۵۳ - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

رهاسازی حقابه کشاورزان از سد چشمه عاشق

رهاسازی حقابه کشاورزان از سد چشمه عاشق

حقابه کشاورزان از سد چشمه عاشق نی ریز رهاسازی شد.


حقابه کشاورزان از سد چشمه عاشق نی ریز رهاسازی شد.