کد خبر: 11833تاریخ انتشار : ۱۱:۲۰:۱۹ - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

رنج بیکاری در فارس/وقتی تخم مرغ ها را در سبد کشاورزی گذاشتیم

رنج بیکاری در فارس/وقتی تخم مرغ ها را در سبد کشاورزی گذاشتیم

رنج بیکاری در فارس/وقتی تخم مرغ ها را در سبد کشاورزی گذاشتیم


رنج بیکاری در فارس/وقتی تخم مرغ ها را در سبد کشاورزی گذاشتیم