کد خبر: 5275تاریخ انتشار : ۱۳:۴۷:۱۶ - جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

رقابت دانشجویان فسا در جشنواره غذای سالم

رقابت دانشجویان فسا در جشنواره غذای سالم

دانشجویان فسا در جشنواره غذای سالم با یکدیگر به رقابت پرداختند.


دانشجویان فسا در جشنواره غذای سالم با یکدیگر به رقابت پرداختند.