مدیر گروه رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم از برگزاری دومین دوره آزمون جامع پرستاری این دانشگاه با حضور ۱۰۲ دانشجو خبر داد. " />
کد خبر: 51493تاریخ انتشار : ۲۰:۴۱:۲۴ - سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

رقابت بیش از ۱۰۰ دانشجو در آزمون پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

رقابت بیش از ۱۰۰ دانشجو در آزمون پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

مدیر گروه رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم از برگزاری دومین دوره آزمون جامع پرستاری این دانشگاه با حضور ۱۰۲ دانشجو خبر داد.

فریده معارفی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در جهرماز برگزاری دومین دوره آزمون جامع پرستاری این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: از آنجا که کسب اطمینان از دانش و مهارت کافیدر دوره آموزشی رشته پرستاری ضروری است، امتحان جامع پایان دوره میتواند شاخصی از صلاحیت پرستار باشد.

مدیر گروه رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم افزود: در این رویداد از ۱۰۲ نفر دانشجویان پرستاری ورودی ۹۴، آزمون عملی جامع پرستاری پسکارورزی به شیوه OSCEگرفته شد که به مدت ۶ ساعت به طول انجامید و دانشجویان در ایستگاههای مجزای مرتبط با حیطههای فرایندنویسی و گزارشپرستاری، مراقبت مادر و کودک، آموزش به بیمار، پروسیجرهای پایه و استریل و فوریتهای پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

این آزمون با همت ۱۸ نفر از اعضای هیئت علمی، کارکنان واحدهای اداری و مربیان بالینی از بیمارستانهای پیمانیه و مطهری جهرم در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم برگزار شد.

انتهای پیام/۴۱۰۳/۴۰۶۲/


منبع :: رقابت بیش از ۱۰۰ دانشجو در آزمون پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی جهرم