کد خبر: 2503تاریخ انتشار : ۱۰:۱۵:۴۲ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

رقابت براي پخت خوشمزه ترين حليم در اقلید

رقابت براي پخت خوشمزه ترين حليم در اقلید

جشنواره حلیم پزان با هدف احیای این سنت چند صد ساله در اقلید برگزار شد.


جشنواره حلیم پزان با هدف احیای این سنت چند صد ساله در اقلید برگزار شد.