کد خبر: 4905تاریخ انتشار : ۱۶:۳۲:۵۱ - جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶

رفع مشكلات فرهنگی ـ اجتماعی كلان‌شهرها به وسیله بازتولید نظام محله‌ای

رفع مشكلات فرهنگی ـ اجتماعی كلان‌شهرها به وسیله بازتولید نظام محله‌ای

گروه اجتماعی: شهردار شیراز معتقد است كه برای رفع مشکلات فرهنگی ـ اجتماعی موجود در کلانشهرها، باید به سمت بازتولید نظام محله‌ای و احیای هسته دانایان محله برویم.


گروه اجتماعی: شهردار شیراز معتقد است كه برای رفع مشکلات فرهنگی ـ اجتماعی موجود در کلانشهرها، باید به سمت بازتولید نظام محله‌ای و احیای هسته دانایان محله برویم.