کد خبر: 1483تاریخ انتشار : ۱۶:۰۹:۲۶ - شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

رشد پرشتاب ایران در عرصه علم و فناوری

رشد پرشتاب ایران در عرصه علم و فناوری

بزرگترین جهش علمی جهان در حوزه‌های علوم و فنی‏ مهندسی متعلق به ایران است.


بزرگترین جهش علمی جهان در حوزه‌های علوم و فنی‏ مهندسی متعلق به ایران است.