به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، دکتر «عبدالرسول همتی» با تاکید بر رد شایعه وجود زالو در آب چشمه های دشت ارژن گفت: کارشناسان بهداشت محیط به صورت ماهانه، هفتگی و در برخی موارد روزانه نسبت به انجام آزمایشات میکروبی اقدام می کنند که تا کنون هیچ گونه گزارشی اعلام نشده است و هموطنان به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و انتشار دهنده این نوع خبرها نباشند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به هموطنان توصیه کرد تا برای اطمینان بیشتر از آب بسته بسته بندی شده (آب معدنی) و آب های لوله کشی بهداشتی به ویژه در سفرها استفاده کنند و نسبت به مصرف آب آشامیدنی خود دقت بیشتری داشته باشند و از مصرف آب حوضچه ها بپرهیزند.
دکتر همتی بیان کرد: در جهت ارتقای سلامت مردم، برای اطمینان بیشتر هموطنان در خصوص سالم بودن آب آشامیدنی منطقه دشت ارژن، امروز از حوضچه های موجود در این منطقه توسط کارشناسان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نمونه برداری شده و خبر تکمیلی بعدا اعلام خواهد شد.